Başarının Anahtarı Motivasyon

Kâinatta ki bunca güzellik, bunca temaşa, bunca hazırlık sadece insan için. İnsan hayat bulsun diye. İnsan huzura kavuşsun diye ve insan şükretsin diye. (Muhyiddin İbn Arabî) İnsan, tüm varlık âlemi içinde, yekta bir vaziyete maliktir. Özü ve cismiyle Allah’ın en güzide şah eseridir. Kur’ân-ı Kerim, insanın bu hilkatte ki yaratılışını “Ahsen-i takvim” ile ifade eder. [...]