Kâinatta ki bunca güzellik, bunca temaşa, bunca hazırlık sadece insan için. İnsan hayat bulsun diye. İnsan huzura kavuşsun diye ve insan şükretsin diye. (Muhyiddin İbn Arabî)
İnsan, tüm varlık âlemi içinde, yekta bir vaziyete maliktir. Özü ve cismiyle Allah’ın en güzide şah eseridir. Kur’ân-ı Kerim, insanın bu hilkatte ki yaratılışını “Ahsen-i takvim” ile ifade eder.
Ahsen-i takvim ifadesi insanın; özü ve cismiyle en müthiş şekilde yaratıldığını, boyunun düzgünlüğünü, endamın eşsizliğini, dileyen, isteyen, düşünen, konuşan, yazan, anlayan, anlatan ve zanaat kabiliyeti olan; hakkı batıldan, güzeli çirkinden, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hayrı şerden, tatlıyı acıdan ayıran mütedil bir varlık oluşunu ifade eder.
En güzel konumda yaratılan insan, arzın halifesidir. Yani, içinde yaşadığımız şu dünya sarayının halifesi, sultanı insandır.