ISO denilen örgüt kalite ve dil sistemi üzerine, bir standart oluşturmuş standartlara numaralar verilen kuruluşlara müracaat etmişlerdir. Kuruluş şu anda sizin standardınıza karşılık gelen kayıt numarası 9001 olarak verilecek denmiştir; nasıl ki hastaneye gittiğinizde bir sıra numarası alırsınız, ondan sonra işlemlerinizi, o sıra numarası üzerinden takip ederseniz, nasıl ki her birimizin kendimize ait bir vatandaşlık numarası varsa, yani kayıt numaramız varsa 9001 de standartlara numara veren kuruluşun kayıt numarasıdır. 2008 ise o standardın revizyon tarihidir.

İlk standardın yayınlanma tarihi 1987’ dir. Sonra 1994 yılında standart revize olmuştur. Sonra 2000 yılında tekrar revizyona uğramıştır. Sonra 2008 yılında tekrar revizyonu gerçekleşmiştir. Diyoruz ki ISO adı altında çalışan standartlar ISO’ nun prensibi çerçevesinde genellikle 5 yılda bir revizyona uğrayabiliyor. Bu demektir ki 2008 revizyonlu standart 2013-2014-2015 gibi yıllarda tekrar revize edilecek demektir. En son revizyona uğradığı 2015 tarihinden itibaren ise alınan eğitimin geçerliliği bitmektedir. Yani şunun şurasında bir yıllığına veya iki yıllığına bir eğitim almışsınız. Revizyon olduğu takdirde neler yapacaksınız? Bize müracaat edip ‘Sertifikam vardı ben sizden eğitim almıştım, yapmış olduğunuz eğitime katılmıştım. Ben sertifikamın yenilenmesini istiyorum’ diyeceksiniz. Dolayısıyla ya bize geleceksiniz ya müracaat edeceksiniz mail ya da telefon ederek; hangi konularda revizyon gerçekleşmişse o konularla ilgili revizyon bilgileri de size yenilenmiş sertifikalarınızla kargo adresinize gönderilecektir.