Artık yurtdışına ürün ihracatında bulunan firmalar, ürününüz ne olursa olsun hiçbir ayrıntı gözetmiyor AB, sen bana onun için, elma mı veriyorsun ne veriyorsan ver 22000 belgen ve 14001 belgen olacak diyor. Çünkü elma üretirken, bir kurt için ilaçlama yapıyorsun, o zaman o ilacın doğaya vermiş olduğu zararı nasıl bertaraf ettiğine dair diyor ve yöntemini senin 14001 kapsamında değerlendiriyor olman gerekiyor diyor ki bu sebeple de 14001 belgesi AB ile iş yapan firmalar için zorunlu bir belgedir.

Kıymetli Arkadaşlarım, 14001 çerçevesinde bir şeylerin tanımına baktığınızda, bir kuruluş faaliyetlerini içinde yürüttüğü hava, su, toprak, doğal kaynaklar vs. ortamdaki bitki ve hayvan topluluğu bunlara flora veya fauna diyoruz. İnsan ve bunların arasındaki ilişkiyi içine alan ortamdır. Bu çerçevede çevreye kuruluşlar başlar, tüm dünyayı içine alır. Bu çerçevede ortam kuruluştan başlayarak bütün arzı içine alır diyor. Yani 14001 sistemi kuracak firmalar dünyayı ilgilendirecek şekilde bir hassasiyet geliştirirler.